what going on?

Baka and Test: Summon the Beasts 1x1

Idiots and Tests and Summoning Wars

Akihisa Yoshii của lớp F là một trong những sinh viên tồi tệ nhất của Học viện Fumizuki. Có lẽ anh ta không có cơ hội tham chiến trong cuộc chiến tranh triệu hồi – nhưng anh ta sẽ làm hết sức mình cho Mizuki Himeji!

Baka and Test: Summon the Beasts: 1×1
Jan. 07, 2010

Leave a comment

Name *
Add a display name
Email *
Your email address will not be published
Website