what going on?

Baka and Test: Summon the Beasts 1x11

Arch-enemy and Love Letter and Blitzkrieg

Class F bắt đầu tấn công bằng cách chiến đấu với Class D, chỉ để giành chiến thắng và bị tấn công vào lớp B. Nemoto, người đại diện của lớp đã lẩn trốn các chiến thuật lừa gạt để giành chiến thắng, bằng cách làm mất nhân cách lớp F thông qua việc đào thoát căn phòng của họ và ảnh hưởng đến Mizuki bằng cách xé toạc cô ấy bức thư tình. Akihisa, tức giận tức giận, đã cố gắng làm cho một cuộc chiến có thể thay đổi kết quả của chiến tranh giữa các lớp B và F thông qua sự tồn tại của nó…

Baka and Test: Summon the Beasts: 1×11
Mar. 18, 2010

Leave a comment

Name *
Add a display name
Email *
Your email address will not be published
Website