what going on?

Detective Conan 1x7

The Case of the Once-A-Month Present Threat

Một bác sĩ đến Kogorou mang một đống đồ chơi đã được gửi đến anh ta mỗi tháng với số tiền lớn trong hai năm qua từ một người không tên. Sau đó hoa được gửi đến bác sĩ, nhưng tại sao? Còn Ran bắt đầu nghi ngờ rằng Conan là Shin’ichi.

Detective Conan: 1×7
Feb. 19, 1996

Detective Conan season 1

Leave a comment

Name *
Add a display name
Email *
Your email address will not be published
Website