what going on?

Detective Conan 1x9

Tenkaichi Night Festival Murder Case

Một nhiếp ảnh gia chụp ảnh đối tác của mình trong phòng khách sạn của họ và làm cho nó trông giống như người khác đã làm nó, ông thậm chí có hình ảnh của mình đã lấy tại các lễ hội đêm vào thời điểm giết người, làm thế nào có thể của mình tội lỗi được chứng minh?

Detective Conan: 1×9
Mar. 04, 1996

Detective Conan season 1

Leave a comment

Name *
Add a display name
Email *
Your email address will not be published
Website