what going on?

Detective Conan 2x10

Aka Oni Mura Fire Festival Murder Case

Một người phụ nữ đến gần Kogoro hỏi tìm một người đàn bà mà cô ấy đã gặp trên núi và yêu, nhưng mất liên lạc … dù theo Conan theo cô ấy, cô ấy có những kế hoạch khác trong tâm trí của cô thay vì gặp anh ta. Conan có thể ngăn cô ấy trước khi quá trễ?

Detective Conan: 2×10
Oct. 21, 1996

Leave a comment

Name *
Add a display name
Email *
Your email address will not be published
Website