what going on?

Detective Conan 2x6

The Murder Case of Man In Bandages at the Mountain Villa (1)

Tiến sĩ Agasa đưa Conan và các thám tử vào một chuyến cắm trại. Agasa cho Conan và những người khác làm bản đồ kho báu và bảo họ đi săn bắn nó trong khi cá. Điều này là, hai người khác có bản đồ này là tốt. Họ lấy nó ở đâu? Và cuối cùng là gì?

Detective Conan: 2×6
Oct. 21, 1996

Leave a comment

Name *
Add a display name
Email *
Your email address will not be published
Website