what going on?

Magic Kaito 1412 1x14

Crystal Mother

Kaito và Aoko đang lên tàu cao cấp với Queen of Ingram, con trai của cô, và Principality of Crystal Mother của Ingram, một topaz khổng lồ có thể chứa viên ngọc Pandora. Nữ hoàng có viên ngọc quý thực sự khéo léo ẩn dấu, mặc dù, làm cho nó một thách thức cho Kaito / Kid để tìm thấy nó trước khi tàu đến Osaka. Trên hết, anh ấy có sự cạnh tranh, vì có một con rắn trên tàu!

Magic Kaito 1412: 1×14
Jan. 17, 2015

Magic Kaito 1412 season 1

Leave a comment

Name *
Add a display name
Email *
Your email address will not be published
Website