what going on?

Magic Kaito 1412 1x23

Midnight Crow (Part One): The Name is Corbeau the Phantom Thief!

Corbeau Phantom Thief, một người da đen mặc áo rách cho cha của Kid, xuất hiện và thách thức anh. Kaito đồng ý, nhưng nếu anh ta thất bại, anh ta sẽ phải nghỉ hưu như một tên trộm ma!

Magic Kaito 1412: 1×23
Mar. 21, 2015

Magic Kaito 1412 season 1

Leave a comment

Name *
Add a display name
Email *
Your email address will not be published
Website