what going on?

Magic Kaito 1412 1x9

Enter: The Phantom Lady

Trong hiện tại, Kaito và Aoko bị lôi vào cái bẫy ở đỉnh Tháp Toto, trong khi trước đây, Kid the Phantom Thief và Phantom Lady bí ẩn có cuộc gặp gỡ thú vị đầu tiên ở đỉnh tháp Eiffel!

Magic Kaito 1412: 1×9
Nov. 29, 2014

Magic Kaito 1412 season 1

Leave a comment

Name *
Add a display name
Email *
Your email address will not be published
Website