what going on?

The Devil Is a Part-Timer! 1x12

The Devil Carries Out His Duties

Thiên thần sa ngã Sariel sẵn sàng tra tấn Emi để có được thanh kiếm thánh mà hắn ta ao ước.  Lúc này, Satan sẽ phải tham gia vào một trận huyết chiến trên không để ngăn chặn tên thiên thần này thực hiện kế hoạch đen tối…

The Devil Is a Part-Timer!: 1×12
Jun. 20, 2013

Leave a comment

Name *
Add a display name
Email *
Your email address will not be published
Website