what going on?

To Love-Ru 3x6

Metamorphose: A Time of Change

Momo đề nghị để lộ thân thể của mình cho Riko. Riko sidetracks bằng cách hỏi Mea đi đâu. Momo trả lời, “Cô ấy rời đi.” Khi Momo đưa ra ý định của Mea, cô ấy cho Riko thấy những bí mật của cơ thể của một phụ nữ bằng cách chạm vào những phần riêng tư của cô. Mea lẻn vào và chứng kiến sự lừa dối của Momo. Sử dụng bộ nhớ mà cô nhận được từ Rito trước đó, Mea buộc Momo để cho cô ấy liên quan đến kế hoạch hậu cung.

To Love-Ru: 3×6
Nov. 10, 2012

To Love-Ru season 3

Leave a comment

Name *
Add a display name
Email *
Your email address will not be published
Website