Mecha

Knight’s & Magic
10

Knight’s & Magic

Một mecha otaku được tái sinh vào một thế giới khác như Ernesti Echevarria, còn được gọi là Eru. Trong ...