what going on?

Maoyū Maō Yūsha 1x2

Please Make Us Human

Kế hoạch của Demon King gặp phải sự phản kháng mạnh mẽ từ những con người không được giáo dục. Anh hùng được chứng kiến và mặt tối của Người giúp việc chính và đặt câu hỏi về tính hiệu lực của kế hoạch vĩ đại.

Maoyu Maou Yuusha – Tập 2
Jan. 12, 2013

Leave a comment

Name *
Add a display name
Email *
Your email address will not be published
Website